Verksamhetsplan


                       Verksamhetsplan 2019-2020Spillningsinventeringen klar senast 10/5 eller 3 veckor efter snösmältning


180509  AU samråd                  Samråd mellan markägare ock jägare.


190516 Styrelsemöte                Ta fram förslag på ny älgskötselplan,genomgång av

                                                  inventeringar,avskjutning därefter möte i respektive

                                                  sektion inför styrelsemöte i Juni.   


190604 Styrelsemöte                Fastställande av älgskötselplan samt beslut om

                                                  tilldelning.


Hösten                                      Funktionärsutbildning (jaktledarkurs)


191010                                    Jägarträff i gula villan Aneby.


200109                                    Såga tänder i Hullaryd


200204                                     Styrelsemöte 


200310                                     AU  möte


200324                                     Årsmöte kl.1900 i gula villan AnebyMamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus